Amanda anställd frisör , Rebecca ägare och frisör
Amanda anställd frisör , Rebecca ägare och frisör

                                    Nyhet !!  Öron/ Näs håltagning